lak

Послуга сімейного патронату

Запорізький обласний центр СССДМ

Одним з пріоритетних напрямків державної соціальної політики у забезпеченні найкращих інтересів дитини, яка опинилась у складних життєвих ситуаціях визначено патронат над дитиною.

Суть цієї послуги полягає у забезпеченні сімейного догляду дитині, яка тимчасово залишилися без батьківського піклування, а також – у забезпеченні вирішення кожного такого випадку у спосіб, який відповідатиме найкращим інтересам дитини за умови підтримки її сім’ї. На створення умов для виховання дітей в сім’ї та запобігання влаштування їх до державних інституцій орієнтовані центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

60337830_Мега76_n.jpg

14–15 травня 2019 року національним тренером Запорізького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводиться додатковий навчальний семінар-тренінг для 6 спеціалістів з Приморського району; Берестівської, Приазовської, Кирилівської, Веселівської та Таврійської об’єднаних територіальних громад Запорізької області. В цьому році вже було проведено 3 подібних семінари для спеціалістів центрів соціальних служб та надавачів соціальних послуг об’єднаних територіальних громад, але з популяризацією послуги патронату, виникла необхідність навчити більшу кількість фахівців, які працюють з сім’ями та дітьми і бажають здобути ще кращу кваліфікацію.

Метою навчання визначено формування компетентностей спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, надавачів соціальних послуг об’єднаних територіальних громад з питань пошуку та первинного відбору кандидатів у патронатні вихователі, поширення послуги патронату над дитиною в Запорізької області.

В ході навчання розглядалися наступні теми:

- сутність, особливості надання послуги патронату над дитиною;

- критерії відбору кандидатів у патронатні вихователі. Портрет патронатної сім’ї;

- ефективні шляхи ведення інформаційної кампанії. Основні комунікаційні інструменти, особливості їх використання в інформаційно-рекламній кампанії;

- спілкування з громадянами, які зацікавилися послугою патронату;

- особливості аналізу поданих документів та прийняття узгодженого рішення;

- алгоритм дій спеціаліста в процесі здійснення первинного відбору сімей кандидатів та ведення відповідної документації;

- особливості організації і проведення співбесіди;

- види та рівні мотивації. Визначення мотивації кандидатів у патронатні вихователі;

- безоціночне ставлення до людей. Аналіз ситуацій без власних упереджень та інтерпретацій;

- первинний відбір кандидатів на етапах проведення співбесіди, відвідування сім’ї та здійснення оцінки потреб;

- визначення компетентностей, якими має володіти спеціаліст, якими має володіти спеціаліст при первинному пошуку та відборі кандидатів.

Мега632_n.jpg

60444558_Мега288_n.jpg

Мега2784_n.jpg