Статистичні матеріали

Аналіз профілактично-просвітницької діяльності

ЦСССДМ регіону протягом 2016 року.

Відповідно наказу Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015  № 912 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики», під послугою соціальної профілактики розуміється комплекс заходів, що здійснюються суб’єктом, який надає соціальні послуги, спрямований на попередження, обмеження та зупинення негативних соціальних і особистісних (поведінкових) явищ та їх наслідків у соціальному середовищі та реалізується за допомогою різних інструментів впливу соціального, юридичного, педагогічного, психологічного характеру. Соціальна послуга надається особам, сім’ям, групам осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю, відбуванням покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк тощо.

Профілактичний захід - спеціально організована взаємодія надавачів та отримувачів соціальної послуги, спрямована на попередження соціальної проблеми, негативного явища, складних життєвих обставин чи подолання окремих її чинників.

Соціальна послуга може надаватись на таких рівнях:

  • усього суспільства, окремого регіону, адміністративно-територіальної одиниці (рівень громади);
  • окремого закладу, організації, установи (рівень групи);
  • окремого індивіда чи його сім’ї (індивідуальний рівень).

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги, передбачають:

  • організацію навчання та просвіту щодо зміни поведінки на більш безпечну, що мотивує до здорового способу життя;
  • надання довідкових послуг, зокрема, щодо проходження профілактики, реабілітації, програм замісної чи антиретровірусної терапії та проходження тестів на ВІЛ та ІПСШ;
  • розроблення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів, індивідуальних засобів (у тому числі шприців, презервативів).

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, в разі потреби може залучати до надання соціальної послуги інших спеціалістів, зокрема, психологів, реабілітологів, юристів, медичних працівників або осіб, які пройшли відповідне навчання, тощо.

Також, відповідно Положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, одним із основних завдань центру є проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді.

Аналіз діяльність ЦСССДМ щодо здійснення профілактично-просвітницької діяльності ЦСССДМ Запорізької області показав наступні результати щодо основних показників: (Діаграма 1)

Діаграма 1

 проф1.JPG

-          основні показники здійснення групової роботи в 2016 році в порівнянні з 2015 роком практично не змінились;

-          кількість охоплених осіб індивідуальною роботою збільшилась на 50%.

Одним із пріоритетних напрямків соціальної роботи ЦСССДМ є робота із сім’ями/особами, які опинились в складних життєвих обставинах, тому слід зазначити, що профілактична діяльність проводиться, насамперед, в зазначених сім’ях під час здійснення відвідувань та в громадських закладах, де здійснюється групова робота. Так, переважна більшість проведених групових заходів здійснюється вже кілька років поспіль саме в сім’ях, які опинились в складних життєвих обставинах.(Діаграма 2)

Діаграма 2

 проф2.JPG

Протягом 2016 року Центрами СССДМ Запорізької області було проведено 10712 групових заходів, якими охоплено 66230 осіб.

Загалом, у відсотковому співвідношенні кількість проведених групових заходів за місцями проведення виглядає наступним чином (див. Діаграму 3).

Діаграма 3

проф3.JPG