Статистичні матеріали

Аналіз діяльності ЦСССДМ Запорізької області за напрямком роботи «сімейні форми виховання» в 2016 році

Одним з пріоритетних напрямків роботи системи центрів СССДМ є розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальна підтримка цих сімей. Станом на 01.01.2017р. в Запорізькій області функціонує 201 прийомна сім’я (405 дитини) та 27 ДБСТ (174 дитини).

Також, на території Запорізької області перебуває 9 прийомних сімей та 4 дитячих будинків сімейного типу вимушених переселенців(м. Бердянськ, м. Запоріжжя, Бердянський та Кам’янсько-Дніпровський райони). Всі прийомні сім’ї та ДБСТ перебувають під соціальним супроводженням міських та районних ЦСССДМ.

В 2016р. створено 18 прийомних сімей (35 дітей) – 13 сімей, які пройшли навчання в 2016р., 3 сім’ї – в 2015р. 1 сім’я – переїхала з Дніпропетровської області; 1 сім’я – переведена зі статусу ДБСТ та 4 ДБСТ (21 дитина) – переведено зі статусу ПС в ДБСТ. Влаштовано 56 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Водночас поповнено 10 прийомних сімей (14 дітей) та 5 ДБСТ (влаштовано 8 дітей). Влаштовано 22 дитини.

Загалом в прийомні сім’ї та ДБСТ влаштовано 78 дітей. Також в прийомну сім’ю, яка переселилася з зони АТО – 2 дітей.

Для порівняння в 2015р. створено 14 прийомних сімей (влаштовано 24 дитини) та 5 ДБСТ (влаштовано 29 дітей), поповнено 15 прийомних сімей (влаштовано 20 дітей) та 4 ДБСТ (влаштовано 11 дітей). Загалом в прийомні сім’ї та ДБСТ влаштовано 84 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Можна зазначити, що в 2016р. збільшилась кількість новостворених прийомних сімей на 23% (18 сімей в 2016р. та 14 в 2015р.). Створення ДБСТ лишилось, майже на тому ж рівні.

Проаналізувавши показник «влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання», в тому числі поповнення - можна зазначити наступне: в 2015р. було влаштовано більше дітей на 7% (84 – в 2015р. та 78 – в 2016р.).

В 2016р. відбулося 5 навчальних семінарів-тренінгів для кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники. загалом навчання пройшли 111 особи з них 29 кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі (17 потенційних прийомних сімей), та 82 кандидати в опікуни/піклувальники. В 2015р. навчання пройшли 27 кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі (15 потенційних прийомних сімей), та 75 кандидатів в опікуни/піклувальники. За результатами навчання в 2016р. 2 особи з числа кандидатів в прийомні батьки/батьки-вихователі та 3 кандидати в опікуни, піклувальники не рекомендовано включати в Єдиний банк даних осіб, що бажають взяти на виховання дитину, позбавлену батьківського піклування. Таким чином, порівняно з 2016р. відбулося збільшення на 9% навчених кандидатів в прийомні батьки/батьки-вихователі кандидатів в опікуни, піклувальники.

Аналіз влаштування дітей в сім’ї опікунів, які проходили навчання кандидатів в 2016р.

Важливим показником для аналізу за даним напрямком роботи є влаштування дітей під опіку, піклування.

Загалом навчання пройшли: 82 особи

50 осіб (61%) - опіку встановлено; були знайомі з дитиною

9 осіб (11%) - опіку встановлено; здійснювали взаємодобір з дітьми

12 осіб (14%) - опіку не встановлено не підібрали дітей

3 особи (4%) – не рекомендовані

4 особи (5%) – планують познайомитись з дітьми

3 особи (4%) – інше: не встановлено опіку через відсудність статусу та розгляду позову в суді, відмовились від підбору дітей

1 особа (1%) – опіку встановлено, але знято з негативних причин

Припинення функціонування ПС/ДБСТ, вибуття дітей з сімей

В 2016р. припинили функціонування 12 прийомних сімей та 1 ДБСТ

В 2015 році припинили функціонування 12 прийомних сімей. З негативних причин: 7 дітей вибуло (без розформування ПС/ДБСТ) та 1 сім’я припинила функціонування (вибуло 2 дітей).

В порівнянні з 2015р. кількість дітей, які повернуті з прийомних сімей в державні заклади утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування через непорозуміння зменшилась (в 2015р. – 9 дітей, а в 2016р. – 7 дітей).

З метою мінімізування подібних випадків наполегливо рекомендуємо залучати додаткові ресурси (психологів, лікарів, юристів), а у разі відсутності власних ресурсів звертатись до Запорізького обласного ЦСССДМ за методичною допомогою.

Ще одним важливим напрямком роботи спільно з Благодійним фондом «Щаслива дитина»є проведення виїзних груп зустрічей для батьків, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом 2016р. було проведено 16 виїзних засідань «Батьківського клубу» в міста та райони Запорізької області. У виїзних «Клубах» прийняло участь 176 учасників.

Новою тенденцією виїзних зустрічей стало проведення заходів для дітей, які проводяться з елементами арт-терапії. Діти мають змогу за допомогою рухливих вправ та малюнків «висловити» свій внутрішній світ, а спеціаліст, який проводить заняття, у разі необхідності в подальшому допомогти дитині.

Для спеціалістів міських та районних ЦСССДМ, які координують напрямок роботи «сімейні форми виховання» з метою підвищення професійної компетентності спеціалістів та фахівців ЦСССДМ щодо методик роботи з прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу, забезпечення ефективного здійснення соціального супроводження клієнтів даної категорії, обмін професійним досвідом 08 червня 2016р. було проведено супервізію, в якій прийняло участь 24 спеціалісти міських та районних ЦСССДМ.

Враховуючи вищезазначене, необхідно посилити заходи з популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.