Статистичні матеріали

Здійснення соціальної роботи спеціалістів центрів СССДМ Запорізької області з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах протягом 2016р.

За результатом аналізу діяльності спеціалістів центрів СССДМ Запорізької області протягом 2016 року загальна кількість клієнтів центрів соціальних служб регіону року становила 24772 сім’ї/особи, охоплено соціальними послугами як таких, що перебувають в складних життєвих обставинах – 8784 сім’ї/особи, що складає 35,3% від загальної кількості клієнтів.

У порівнянні з попереднім роком кількість клієнтів центрів СССДМ регіону зменшилась на 23% (у 2015 році загальне число клієнтів складало 32096 сімей/осіб). Водночас, чисельність сімей/осіб, що охоплено соціальними послугами центрів СССДМ регіону, як таких що опинились у складних життєвих обставинах (відносно загальної кількості клієнтів) збільшилась на 7%. (протягом 2015 року охоплено соціальними послугами як таких, що перебувають в складних життєвих обставинах – 8763 сім’ї/особи, що складає 27,3 % від загальної кількості клієнтів).

Важливо зазначити, що на збільшення відсотка клієнтів, які опинились у складних життєвих обставинах, впливає такий суб’єктивний фактор, як загальна складна ситуація на сході країни. Внаслідок воєнного конфлікту значна частина клієнтів ЦСССДМ, складається з внутрішньо переміщених осіб/сімей та сімей, учасників АТО.

Таким чином, аналізуючи зміст та кількісні показники соціальної роботи із вразливою категорією населення протягом 2016 року можна говорити про вплив з одного боку великого навантаження на спеціалістів та фахівців, що надають соціальні послуги сім’ям/особам, які опинились у складних життєвих обставинах, з іншого дефіциту кадрового потенціалу.

Кількість фактично працюючих фахівців із соціальної роботи, спеціалістів системи центрів та надавачів соціальних послуг на територіях новоутворених територіальних громад станом на 31.12.2016р. дорівнює 198, з них 124 ФСР (станом на 31.12.2015р. кількість спеціалістів та ФСР в системі соціальних служб регіону дорівнювало 181).

Згідно аналізу статистичної інформації щодо категорій клієнтів СССДМ регіону та новоутворених територіальних громад потягом року маємо такі дані (Діаграма 1):

-          Постраждалі від збройного конфлікту (в тому числі сім’ї ВПО і учасників АТО) – 6497 сімей/осіб (26%);

-          Малозабезпечені сім’ї (в тому числі безробітні)- 3993 (16%);

-          Сім’ї, яким призначена державна допомога при народжені дитини – 3375 (14%);

-          Одинока матір/батько – 2802 сім’ї (11%);

-          Сім’ї, в яких виникли конфліктні стосунки – 1763 (7%);

-          Сім’ї, в яких є ризик соціального сирітства – 1651 (6,6%);

-          Сім’ї, члени яких перебувають в конфлікті із законом – 1524 (6%);

-          Особи з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 513 (2,3%);

-          Сім’ї, де є алко/наркозалежні члени родини – 473 (1,9%);

-          Постраждалі від жорстокого поводження та насильства – 437 сім’ї/особи (2%);

-          Сім’ї опікунів/піклувальників – 396 (1,5%);

-          Особи похилого віку – 224 (1%);

-          Прийомні сім’ї – 220 (1%);

-          Сім’ї, де один чи декілька членів мають інвалідність – 213 (1%);

-          Неповнолітні вагітні – 88 (0,3%);

-          Сім’ї, де є вживані психоактивних речовин – 57 (0,2%);

-          Сім’ї ромської національності – 54 (0,2%);

-          Сім’ї, яких торкнулась проблема ВІЛ – 39 (0,1%);

-          ДБСТ – 31 (0,1%);

-          Батьки, які перебувають в процесі розлучення – 31 (0,1%);

-          Сім’ї усиновлювачів – 6 (0,02%);

-          Постраждалі від торгівлі людьми – 2 особи (0,01%).

Діаграма 1

Категорії отримувачів соціальних послуг центрів СССДМ регіону та ОТГ

протягом 2016 року

 сжод1.JPG

   Згідно наведеним даним найбільша кількість сімей/осіб, що отримують послуги центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перше місце займають сім’ї/особи з числа тих, хто постраждав від збройного конфлікту на сході країни, на другому місці за кількістю – малозабезпечені (безробітні) сім’ї/особи.; на третьому – сім’ї, яким призначена допомога при народжені дитини, на четвертому місці – сім’ї, в яких виникли конфліктні стосунки, на п’ятому – сім’ї, в яких є ризик соціального сирітства. Надання соціальних послуг зазначеним категоріям зумовлено відповідними нормативними завданнями для центрів соціальних служб. Тому, через велику завантаженість зусилля спеціалістів та фахівців із соціальної роботи центрів СССДМ та новоутворених територіальних громад не можуть бути зосереджені на категорії, що є пріоритетною в діяльності ЦСССДМ згідно положенню, а саме сім’ях з дітьми/особах вразливих категорій.

Таким чином статистичні дані щодо соціальної роботи із сім’ями/особами, які опинились у складних життєвих обставинах мають наступний вигляд:

Діаграма 2

Порівняння даних щодо соціальної роботи із сім’ями/особами, які опинились у складних життєвих обставинах 2015, 2016 р.р.

 сжод2.JPG

            Кількість отриманих повідомлень, протягом 2016 року, щодо виявлених сімей/осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах збільшилась на 22% порівняно з попереднім роком (2015р. – 11260 сімей/осіб, 2016р. – 14404 сімей/осіб). Занесено на облік центрів СССДМ регіону та новоутворених територіальних громад, як таких що опинились у складних життєвих обставинах протягом звітного року 4470 сімей/осіб, що на 19% менше, ніж у попередній 2015 рік (5502 сім’ї/особи). Тобто із загальної кількості повідомлень лише у 31% підтвердились складні життєві обставини. Важливо зазначити, що в даному випадку не підтвердження складних життєвих обставин, за результатами оцінки потреб дитини/особи та її сім’ї більш ніж на 50% (від загальної кількості повідомлень), говорить про те, що через навантаження додатковими завданнями (відвідання сімей учасників АТО та сімей, яким призначено державну соціальну допомогу при народженні дитини) та неврелюгуванням облікової документації, а саме: інформація про сімей зазначених категорій зараховується, як повідомлення на сім’ю, що опинилась у складних життєвих обставинах, соціальна робота проводиться відповідно алгоритму соціальної роботи із сім’ями/особами, що потребу в результаті відвідування родини СЖО не підтверджується.

Таким чином, через постійне доповнення функцій, які нормативно зобов’язують центри СССДМ щодо їх неухильного виконання, звертаємо увагу керівників центрів СССДМ області щодо сприяння при формуванні місцевого бюджету передбачити видатки на утримання додаткових одиниць фахівців із соціальної роботи для реалізації програм і заходів щодо запобігання, профілактики та подолання складних життєвих обставин сімей.

Враховуючи необхідність планування та моніторингу соціальної роботи на основі потреб територій в соціальних послугах на місцях, вважаємо за потрібне зазначити наступне.

Загальна кількість населення Запорізької області, станом на 01.11.2017р. (останні дані головного управління статистики) складала – 1 742875 осіб. З них, загальна кількість потенційних клієнтів центрів соціальних служб регіону (сім’ї/особи вразливої категорії, які перебувають на обліку Департаменту соціального захисту населення, як такі, що отримують державну соціальну допомогу станом на 01.01.2017р.) дорівнює 172 320 сімей/осіб, що складає близько 10% всього населення області. Враховуючи кількість фахівців із соціальної роботи, спеціалістів ЦСССДМ та надавачів соціальних послуг новоутворених територіальних громад – 198, в середньому на одного спеціаліста протягом року приходилось більше ніж 870 сімей/осіб (протягом місяця 72,5 клієнта).

Фактично кількість сімей/осіб, що отримувала соціальні послуги ЦСССДМ та новоутворених ОТГ протягом року 24 772 сім’ї/особи, що дорівнює  14,4% від загальної кількості сімей/осіб вразливої категорії. В середньому, це складає 125 сімей/осіб протягом року на одного спеціаліста/фахівця із соціальної роботи, протягом одного місяця 10.4 клієнтів на одного спеціаліста.

Таблиця 1

Назва ЦСССДМ Кількість наявного населення станом на 01.11.2016р. Кількість (сімей/осіб) вразливої категорії (потенційні клієнти ЦСССДМ) *

Загальна кількість клієнтів ЦСССДМ/

ОТГ протягом 2016 року

З них у % Кількість сімей/осіб, які були охоплені соціальними послугами, як ті, що в СЖО Кількість ФСР+ спеціалісти+начальники відділів станом на 01.01.2017р.
Бердянський МЦСССДМ 116472 19228 1538 7,9 106 10
Енергодарський МЦСССДМ 54350 3401 1121 32 204 9
Запорізький МЦСССДМ 751933 63846 5253 8,2 1599 30
Мелітопольський МЦСССДМ 155224 11469 1270 11 565 13
Токмацький МЦСССДМ 31934 3466 435 12.5 55 2
Бердянський РЦСССДМ 25282 4144 484 11,6 69 2
Берестівська ОТГ 1
Більмацький РЦСССДМ 22202 3332 582 17,4 378 2
Комиш-Зорянська ОТГ 2
Смирнянська ОТГ 1
Василівський РЦСССДМ 63681 4839 933 19,2 138 8
Великобілозерський РЦСССДМ 7977 1850 188 10,1 50 1
Веселівський РЦСССДМ 21605 694 771 100 338 5
Веселівська ОТГ 3
Вільнянський РЦСССДМ 47326 3925 1488 38 624 13
Гуляйпільський РЦСССДМ 26832 5601 379 6,7 203 3
Запорізький РЦСССДМ 57597 3769 2397 63 456 16
К.-Дніпровський РЦСССДМ 40171 5520 2189 39 717 18
Мелітопольський РЦСССДМ 49525 3973 868 21,8 361 7
Михайлівський РЦСССДМ 29013 2036 452 22,2 393 3
Новомиколаївський РЦСССДМ 15966 1515 237 15,6 128 3
Оріхівський РЦСССДМ 45879 3917 630 16 397 8
Преображенська ОТГ
Пологівський РЦСССДМ 40240 9021 855 9,4 111 3
Воскресенська ОТГ 1
Приазовський РЦСССДМ 27383 2283 465 20,3 83 5
Приморський РЦСССДМ 30132 5399 927 17,1 258 13
Розовський РЦСССДМ 8840 2649 156 5,8 76 3
Токмацький РЦСССДМ 22434 1926 700 36 337 4
Чернігівський РЦСССДМ 17161 1542 346 22,4 143 3
Якимівський РЦСССДМ 33716 2975 591 19,8 148 4
Всього 1 742875 172 320 24772 8784 198

*В колонці надано інформацію Департаменту СЗН ЗОДА щодо сімей/осіб, які отримують державну соціальну допомогу (АТО, ВПО, допомога при народжені дитини, допомога на дитину до 3х років, одинока матір (батько), прийомні сім’ї, ДБСТ, сім’ї опікунів, усиновлювачі, малозабезпечені (в тому числі багатодітні тощо)

Взаємодія між суб’єктами соціальної роботи

За результатом моніторингу щодо виявлених сімей/осіб суб’єктами соціальної роботи маємо наступні дані:

-          управління соціального захисту населення – 4386 повідомлень, що становить 30,4% від загальної кількості;

-          від служби у справах дітей - 1735 повідомлень (12%);

-          від органів виконання покарань/КВІ – 1197 повідомлень (8,3%);

-          від органів внутрішніх справ – 98 повідомлень (0,6%);

-          від органів місцевого самоврядування - 482 повідомлень (4,7%),

-          від органів охорони здоров'я – 682 повідомлення (4,9%),

-          від закладів освіти – 459 повідомлень (5%).

-          власне центрами СССДМ виявлено 2252 сім’ї/особи, що становить 24% від загального числа виявлених.

Діаграма 3

 сжод3.JPG

Продовжуємо наголошувати на тому, що на рівні громади основними суб’єктами соціальної роботи дотичними до системи центрів соціальних служб у сфері забезпечення захисту прав дітей є представники закладів охорони здоров’я та закладів освіти (медичні сестри, педіатри, вихователі дитячих садків, вчителі та ін.). Як такі, що після родинного (через професійні обов’язки) найчастіше мають можливість спілкуватись із дітьми, що виховуються в сім’ях вразливої категорії. Тому, зазначені спеціалісти мають бути ланкою допомоги центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у виявленні сімей із дітьми, які потребують комплексної соціальної допомоги. Але за результатами моніторингу взаємодії спостерігається тенденція недостатнього інформування ЦСССДМ про зазначену категорію сімей від закладів освіти – 459 повідомлень протягом року, що на 173 повідомлення вище, ніж протягом 2015року, але лише 5 % від загальної кількості повідомлень, отриманих протягом 2016 року. Від закладів охорони здоров’я протягом звітного року надійшло 682 повідомлення, що на 188 більше, ніж протягом 2015 року, але становить 4,7% повідомлень від загальної інформації про сім’ї/особи, які опинились у складних життєвих обставинах.

Облік сімей/осіб, які опинились у складних життєвих обставинах

З метою систематизації та планування роботи з потенційними отримувачами комплексної соціальної допомоги Центри формують та ведуть облік сімей з дітьми та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах.

   Враховуючи актуальність активної роботи із представниками керівників адміністрацій щодо фінансування із місцевого бюджету посади фахівця із соціальної роботи та збереження фахівців із соціальної роботи на територіях новоутворених територіальних громад такі кількісні показники (6993 сім’ї/особи на обліку, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах) є недостатнім аргументом.

Звичайно, 6993 сім’ї/особи, це є фактична кількість сімей/осіб, які центри охоплюють соціальними послугами, але на територіях потенційних отримувачів соціальних послуг значно більше. Для обґрунтування фінансування посад фахівця із соціальної роботи необхідно проводити моніторинг потреб окремих територіальних одиниць щодо кількості складаних і потенційних отримувачів послуг і фактичної кількості сімей /осіб, що отримують соціальні послуги, як такі що опинились в складних життєвих обставинах (дані в Таблиці 5).

 

  Таблиця 5

Назва ЦСССДМ Кількість (сімей/осіб) вразливої категорії (потенційні клієнти ЦСССДМ) Кількість сімей/осіб на обліку станом на 25.12.2016р. Кількість ФСР станом на 01.01.2017р.
Бердянський МЦСССДМ 19228 95 8
Енергодарський МЦСССДМ 3401 139 3
Запорізький МЦСССДМ 63846 679 6
Мелітопольський МЦСССДМ 11469 1270 7
Токмацький МЦСССДМ 3466 87 1
Бердянський РЦСССДМ 4144 49 0
Берестівська ОТГ 1 1
Більмацький РЦСССДМ 3332 55 2
Комиш-Зорянська ОТГ 32 2
Смирнянська ОТГ 19 1
Василівський РЦСССДМ 4839 126 7
Великобілозерський РЦСССДМ 1850 28 1
Веселівський РЦСССДМ 694 97 4
Веселівська ОТГ 99 3
Вільнянський РЦСССДМ 3925 562 11
Гуляйпільський РЦСССДМ 5601 215 0
Запорізький РЦСССДМ 3769 240 15
К.-Дніпровський РЦСССДМ 5520 351 14
Мелітопольський РЦСССДМ 3973 592 5
Михайлівський РЦСССДМ 2036 147 2
Новомиколаївський РЦСССДМ 1515 196 3
Оріхівський РЦСССДМ 3917 225 8
Преображенська ОТГ 35 2
Пологівський РЦСССДМ 9021 42 3
Воскресенська ОТГ 11 1
Приазовський РЦСССДМ 2283 86 3
Приморський РЦСССДМ 5399 142 7
Розовський РЦСССДМ 2649 76 3
Токмацький РЦСССДМ 1926 195 4
Чернігівський РЦСССДМ 1542 139 2
Якимівський РЦСССДМ 2975 163 4

Соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

З метою комплексного вирішення складних життєвих обставин 2016 року під соціальним супроводом центрів СССДМ Запорізької області перебувало 2609 сімей/осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, що лише на 1,8% більше ніж в 2015р. (перебувало 2590 сім’ї/особи). Враховуючи дефіцит кадрового потенціалу, говорять про «стабільну» динаміку в даному напрямку.

Зазначені дані (2609 сімей/осіб, які були охоплені соціальним супроводом протягом року) складають лише 37,3% від кількості сімей на обліку СЖО. При таких показниках постає питання про невиконання пріоритетного завдання центру – соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, що є додатковим аргументом для збільшення посад ФСР.

Діаграма 4

 сжод4.JPG

Щомісячно здійснюється моніторинг та аналіз здійснення соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Протягом 2016 року соціальний супровід було взято 1717 сімей/осіб, що на 4% менше показників 2015 року (взято протягом року 1787 сімей/осіб)

В результаті комплексного вирішення проблем знято з супроводу 1629 сімей/осіб, з них 92% з позитивним результатом (1429 сімей/осіб), як таких що подолали складні життєві обставини.  Через невиконання умов договору 34 сімей/осіб (3%), 97 у зв’язку зі зміною місця проживання, міграцію, смерть (7 %).

Кількість сімей/осіб, яких було знято із соціального супроводу на 5% більша ніж в попередньому році (протягом 2015 року із супроводу знято 1548 сімей/осіб.

Діаграма 5

Результат здійснення соціального супроводу сімей/осіб протягом 2016 року

    сжод5.JPG       

Висновки:

Підсумовуючи наведену вище інформацію зазначаємо, що зміни в роботі соціальної сфери, а саме: децентралізація (створення ОТГ), реформування системи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, загострення конфлікту на сході країни та дефіцит кадрового потенціалу, продовжує відображається та впливає на зміст та статистичні показники роботи системи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

За таких умов важливо:

-          підтримувати плідну та налагоджену взаємодію із суб’єктами соціальної роботи, на всіх рівнях надання соціальних послуг сім’ям/особам вразливої категорії;

-          з метою підвищення якості надання соціальних послуг здійснювати оцінку потреб територій щодо актуальних соціальних послуг;

-          здійснювати моніторинг діяльності щодо надання соціальних послуг вразливим категоріям населення;

-          оприлюднювати результати діяльності.

Аналіз роботи ЦСССДМ Запорізької області щодо попередження та виявлення насилля в сім’ї

за 2016 рік.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 573   «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», на центри покладено завдання забезпечувати надання соціальних послуг сім’ям та особа які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми.

За результатами моніторингу роботи Центрів СССДМ щодо попередження насилля в сім’ї, протягом 2016р. до ЦСССДМ Запорізької області надійшло 437 повідомлень про випадки насильства в сім’ї, відповідно до яких 100% сімей/осіб було відвідано. Під час відвідання, було складено акт оцінки потреб 437 сімей/осіб, за результатом якого 359 сімей/осіб опинились у складних життєвих обставинах, з них 104 сімей/осіб перебувало під соціальним супроводом. Всі сім’ї/особи, які опинились в складних життєвих обставинах, отримали 8656 соціальних послуг.

У порівнянні з 2015 роком, протягом 2016 року результати роботи за напрямком попередження насилля в сім’ї збільшились (Діаграма 1).

Діаграма 1

Показники роботи щодо виявлення та попередження насильства в сім’ях протягом 2016 року

 нас1.JPG

В 2015 році в межах проекту «Посилення гуманітарної відповіді на потреби найбільш вразливих категорій жінок та дівчат-підлітків в умовах збройного конфлікту на сході України», який фінансується Фондом Народонаселення ООН та за підтримки Української фундації громадського здоров’я було організовано роботу Мобільних бригад щодо виявлення випадків насильства, екстреного реагування на випадки насильства в місті Запоріжжя, Мелітопольському та Бердянському районах.

Так, станом на 31.12.2016р. Мобільними бригадами Запорізької області було виявлено 1503 випадків гендерно-обумовленого насильства (1121 особа дала згода на поширення даних), з них: м. Запоріжжя – 438; Бердянський район – 469; Мелітопольський район – 447.

Під час роботи зазначених Мобільних бригад організовано надання соціальних послуг постраждалих від насильства шляхом виїздів по маршруту що визначені спільно зі спеціалістами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Таким чином, мобільні бригади - це додатковий ресурс для центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді під час роботи з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах, в тому числі з причини насильства.

Аналіз роботи ЦСССДМ Запорізької області щодо роботи з сім’ями, в яких діти постраждали від жорстокого поводження за 2016 рік.

На сьогоднішній день, багато дітей переживають насильство, стають свідками і жертвами фізичних, психологічних, сексуальних і економічних зловживань з боку батьків. Тому головним завданням спеціалістів ЦСССДМ в ході роботи, спрямованої на подолання наслідків вже скоєного насилля в родині є гарантія безпеки та захист прав дитини.

Протягом 2016 року, у порівнянні з 2015р., показники роботи за напрямком «Жорстоке поводження з дітьми» збільшились, а саме: протягом 2016 року на обліку ЦСССДМ з приводу жорстокого поводження з дітьми перебувало 117 сімей (в 2015р. – 77 сімей ) в яких 154 дитини (в 2015р. – 86 дітей) постраждали від жорстокого поводження. З них, під соціальним супроводом, протягом 2016 з перебувало 62 сім’ї (в 2015р. – 42 сім’ї) в них 85 дітей (в 2015р. – 45 дітей) (Діаграма 2).

Так, в 92 сім’ях, 114 дітей постраждали від фізичного насильства; в 4 сім’ях, 5 дітей постраждало від сексуального насильства; в 21 сім’ї, 35 дітей – від психологічного насильства (Діаграма 3).                  

Діаграма 2

        нас2.JPG                                                                                                        

Діаграма 3

 нас3.JPG

Найбільш складним та важливим питанням методології збору інформації про випадки насильства в сім’ї та суб’єктів його вчинення є якісне заповнення акту оцінки рівня безпеки дитини (затверджений постановою КМУ від 24.09.2008р. №866).

Як правило, дитина не здатна оцінити ситуацію і рідко називає пережите саме насильством. Отже, якщо в сім’ї, де виховується дитина, вчиняється насилля (наприклад, між подружжям), спеціалісти ЦСССДМ обов’язково повинні розглядати факт вчинення, в першу чергу, психологічного насильства над дитиною та докласти максимум зусиль для того, щоб родина була охоплена соціальним супроводом, надати комплекс соціальних послуг, залучати до роботи із дитиною психологів /педагогів та допомогти родині подолати складні життєві обставини.

Перебування сімей, в яких дитина постраждала від насильства та жорстокого поводження під соціальним супроводом є переважною складовою роботи спеціалістів Центру. У разі відсутності власного ресурсу, щодо надання допомоги, долучаються відповідні фахівці / спеціалісти (мультидисциплінарна команда) або переадресування до відповідного спеціаліста.

Відповідно до п.15 постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2013р. № 896 «Порядок виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)» Центр подає службі у справах дітей матеріали про стан сім’ї з дітьми, у якій порушуються права дитини, для розгляду на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 (далі ― комісія), з метою прийняття рішення про здійснення соціального супроводу такої сім’ї.

На підставі рішення комісії керівник центру видає наказ про здійснення соціального супроводу зазначеної сім’ї та призначає фахівця, відповідального за його здійснення, а також затверджує у разі потреби склад залучених суб’єктів.

У такому випадку соціальний супровід здійснюється без укладання договору.

Одним із основних завдань центру є проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді, тому, наголошуємо на посиленні проведення профілактичної роботи, шляхом розміщення інформації в засобах масової інформації, щодо попередження насильства в сім’ях, особливо по відношенню до дітей

 

Здійснення соціальної роботи з сім’ями, діти яких навчаються в інтернатних закладах за заявою батьків з причин складних життєвих обставин та ухиляння від батьківських обов’язків

Одним із основних завдань центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є збереження родини та виховання дитини в біологічній родині, якщо це не є загрозою для життя та здоров’я дитини.

Значна кількість дітей перебуває в інтернатних закладах за заявами батьків внаслідок нездатності батьків  задовольнити потреби дитини через хворобу, бідність чи безробіття, і розміщення дитини в спеціалізованих закладах розглядається батьками як єдина можливість забезпечити належний догляд та утримання дитини. Натомість, відповідно до Конституції України, Конвенції ООН від 20.11.1989р «Про права дитини»., Закону України від 26.04.2001 року                    № 2402-III «Про охорону дитинства», кожна дитина має право на проживання в сім’ї разом з батьками або в сім’ї одного з них та на їх піклування.

З метою реінтеграції дітей до біологічних сімей центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надаються відповідні соціальні послуги сім’ям, діти з яких тривалий час перебувають у закладі державного утримання. Мова йдеться про загальноосвітні школи-інтернати, оскільки, згідно чинного законодавства, зарахування до інтернатних закладів відбувається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а для спеціалізованих інтернатів до низки документів для зарахування обов’язково додається висновок психолого-медико-педагогічної консультації.

За результатом моніторингу роботи Центрів СССДМ щодо роботи з сім’ями, діти яких навчаються в інтернатних закладах за заявою батьків з причин складних життєвих обставин та ухиляння від батьківських обов’язків, у порівнянні з               2015 роком показники щодо роботи в даному напрямку збільшились.

Так, протягом 2016 року соціальними послугами ЦСССДМ Запорізької області було охоплено 194 сім’ї (протягом 2015р. – 127 сімей), в яких 383 дитини (протягом 2015р. – 201 дитина) перебували в інтернатних закладах (системи МОН) за заявою батьків з причин складних життєвих обставин (Діаграма 1). Як результат, завдяки спеціалістам Михайлівського та Розівського районних ЦСССДМ в 2 сім’ї було повернуто дітей до біологічних батьків.

Діаграма 1

Кількість сімей, в яких діти перебували в інтернатних закладах за заявою батьків з причин складних життєвих обставин та ухиляння від батьківських обов’язків

интзакл1.JPG

 


Аналіз діяльності центрів СССДМ Запорізького регіону за 2016 рік,

за напрямком «соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, з числа старших та випускних класів інтернатних закладів».

Протягом 2015-2016 учбового року в інтернатних закладах Запорізької області налічувалось 121 учень випускних та старших класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, програмою адаптації до самостійного життя учнів випускних та старших класів інтернатних закладів, спеціалістами ЦСССДМ було охоплено 100%. З учнями було проведено 118 групових заходів та надано 1702 індивідуальні послуги. В середньому на одну особу припадає 14 індивідуальних послуг.

За результатами аналізу даного напрямку, спостерігається збільшення на 4,4 послуг середнього показника з надання індивідуальної соціальної послуги на 1 особу, а також збільшення кількісних показників з надання соціальних послуг, незважаючи на загальне зменшення кількості осіб даної категорії (Діаграма 1).

                                                                                             

Діаграма 1

Інформація щодо здійснення соціальної роботи із дітьми - сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, із числа учнів 9-11 класів інтернатних закладів

сир1.JPG

Протягом 2016 року, за результатами моніторингу з загальної кількості учнів 9-11 класів інтернатних закладів:

-         36 осіб мають власне житло;

-         83 особи перебувають на квартобліку;

-         105 осіб мають постійне місце реєстрації

-         57 осіб не мають постійного місця реєстрації.

Здійснення соціальної роботи з випускниками інтернатних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Протягом 2016 року загальна кількість випускників інтернатних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування складає 71 особу, з них: 53 особи віком до 18 років та 18 осіб віком від 18 до 23 років. Найбільш ефективною та оптимальною формою надання соціальної допомоги випускникам інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є індивідуальна робота. Так, в 2016 році із загальної кількості учнів, індивідуальною роботою було охоплено 71 особу (100 %) з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким надано 1285 індивідуальних послуг.

Протягом 2015 року загальна кількість випускників інтернатних закладів вищезазначеної категорії складала 123 особи, з яких всі учні (100%) були охоплені соціальною роботою, і яким було надано 1349 індивідуальних послуг (Діаграма 2).

За сприянням спеціалістів ЦСССДМ Запорізької області із загальної кількості випускників інтернатного закладу даної категорії, протягом 2016 року:

- 40 осіб навчаються в коледжі, ліцеї;

- 24 осіб навчаються в училище, ПТУ;

- 6 осіб навчаються в вищих навчальних закладах;

- 1 особа переведена до Преславського психо-невроологічного інтернату (Приморський район).

Діаграма 2

Інформація щодо соціальної роботи з випускниками з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування інтернатних закладів

протягом 2015-2016рр.

сир2.JPG

Актуальним на сьогодні залишається проблема щодо сприяння у вирішення житлового питання випускників інтернатних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, проаналізувавши результати кількісних показників щодо здійснення соціальної роботи з випускниками інтернатних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Запорізького регіону, в 2016 році – з 71 випускника інтернатних закладів даної категорії, 19 осіб мають власне житло та 50 осіб перебувають на квартобліку. Щодо 2 осіб з’ясовано наступне:

- стосовно 1 особи (Мелітопольський міський ЦСССДМ) готуються документи для постановки на квартирний облік;

- 1 особа не досягла 16-річного віку для постановки на квартирний облік                               (Запорізький міський ЦСССДМ)

За результатами аналізу даного напрямку спостерігається зменшення кількості випускників інтернатних закладів, із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла, проте перебувають на квартирному обліку.

Робота спеціалістів ЦСССДМ спрямована не лише на підготовку до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, а включає також сприяння у вирішенні житлових проблем, пошуку роботи; влаштування на навчання, відновлення або підготовку необхідних документів; надання допомоги в налагодженні соціальних зв’язків тощо.

У роботі ЦСССДМ складним є питання сприяння розв’язанню житлових проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа.

З метою забезпечення тимчасовим житлом, надання комплексу соціальних послуг та створення умов для соціальної адаптації даної категорії, віком від 15 до 18 років, а також осіб з їх числа, віком від 18 до 23 років (які навчаються), в Запорізькій області діє КЗ «Мелітопольський соціальний гуртожиток» ЗОР. Особливістю цього закладу є те, що він виконує роль не тільки закладу тимчасового влаштування, а й роль центру, де випускників інтернатних закладів адаптують до подальшого самостійного життя шляхом формування необхідних теоретичних та практичних навичок.

Пріоритетним завданням на 2017 рік залишається 100% охоплення випускників інтернатних закладів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в сприянні постановці на квартирний облік, а саме:

-        допомога у зборі пакету документів, необхідних для постановки на квартирний облік;

-        направлення до сільських рад району з клопотанням про постановку на квартирний облік осіб з числа-дітей сиріт;

-        сприяння у влаштуванні в обласний соціальний гуртожиток особам з числа дітей-сиріт;

-        направлення листів-клопотань до міських та районних служб у справах дітей з метою постановки на квартирний облік;

-        ініціювання розгляду даного питання на комісії з питань захисту прав дитини.