Статистичні матеріали

 

Аналіз діяльності напрямку роботи ЦСССДМ Запорізького регіону

на упередження раннього соціального сирітства

за 9 місяців 2017 року

З метою сприяння зміцненню інституту сім’ї шляхом формування засад відповідального, усвідомленого батьківства, профілактики раннього соціального сирітства в ЦСССДМ Запорізькій області відповідна робота здійснюється, по-перше, в рамках спеціалізованого формування «Консультаційні пункти при пологових стаціонарах та жіночих консультаціях», по-друге, згідно повідомлення від суб’єктів охорони здоров’я про намір жінки залишити дитину у пологовому будинку.

За результатами моніторингу відносно здійснення соціальної роботи на упередження відмов від новонародженої дитини та аналізу форми 1.5 статистичного звіту «Інформація стосовно діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо профілактики відмов від новонароджених дітей», впродовж 9 місяців 2017 року зазначаємо наступне. Під час аналізу береться до уваги не тільки кількісні показники, а й якісна робота спеціаліста, відповідального за напрямок.

kp3.JPG

Протягом звітного періоду медичними закладами області до мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надано 170 повідомлень щодо жінок, які виявили намір відмовитися від новонароджених дітей, що на 27,6 % більше, ніж                           впродовж 9 місяців 2016 року. З них, 168 жінок були охоплені соціальними  послугами, що складає 98,8% від загальної кількості повідомлень, так як двоє породіль (за даними Запорізького МЦСССДМ) втекли з медичного закладу, в результаті чого складені акти про покинуту дитину. Зазначеній категорії осіб, надано 622 індивідуальні послуги, що складає в середньому 3,7 послуг на одного клієнта.*-  дві жінки не були охоплені послугами центру в Консультативному пункті при пологовому будинку у зв’язку з самовільним залишенням медичного закладу до моменту приходу спеціаліста, відповідального за напрямок.  В результаті чого, складені акти про покинуту дитину. При цьому, соціальну підтримку здійснено за місцем проживання.

kp1.JPG

Критеріями якості  соціальної роботи центрів СССДМ регіону за даним напрямком виступають кількість жінок, які змінили своє рішення та залишили немовля в родині. Так, за 9 місяців 2017 року в результаті надання відповідних послуг спеціалістами центрів, 148 жінок (87 % від загальної їх кількості) змінили свій намір та залишила дитину в сім’ї. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (з 123 повідомлень 106 жінок зберегли родинний зв’язок з немовлям) на 0,8% підвищилася результативність роботи з попередження відмов матерів від новонароджених дітей. Незважаючи на збільшення за порівняльні періоди жінок, які виявили намір відмовитися від немовля (зі 123-х до 170-ти жінок), результат роботи з зазначеною категорією покращився.

Негативним фактором є наявність відмов від новонароджених. Загалом, за звітній період у Запорізькій області покинуто 22 дитини (17-ть немовлят впродовж 9 місяців 2016 року): 20 дітей, від яких письмово відмовилися матері у медичних закладах, та 2 немовля, на яких складено акт про покинуту дитину.

Аналіз основних причин, які передують (форма 1.5 статистичного звіту «Інформація стосовно діяльності центрів соціальних служб для сім’я, дітей та молоді щодо профілактики відмов від новонароджених дітей») ризику/наміру відмов від новонароджених дає можливість відмітити найбільш актуальні для регіону. Так, скрутне матеріальне становище (42 жінки), неповнолітній вік породіллі (52 особи) стають передумовою вагань чи безпосередніх дій породіллі залишити дитину в медичному закладі.

Відповідно до схеми «Причини, які передують ризику/наміру відмов від новонароджених», наявність випадків раннього соціального сирітства у Запорізькому регіоні обумовлено низкою причин, що носять як об’єктивний, так і суб’єктивний характер, а саме соціально-економічною ситуацією загалом по країні та кризою інституту сім’ї, яка проявляється в зменшені віку породіль. У зв’язку з чим, актуальним є впровадження/посилення профілактичних, інформаційних заходів, що будуть спрямовані на пропаганду цінностей родини, підвищення компетентності в питаннях виховання дітей та відповідального батьківства, покращення рівня обізнаності безпечної статевої поведінки, попередження незапланованої вагітності, використання сучасних методів контрацепції серед учнівської та студентської молоді, підвищення поінформованості населення про діяльність служб допомоги сім’ям, шляхом долучення до цих заходів представників системи освіти, охорони здоров’я, громадських організацій та інших.

kp2.JPG

Наголошуємо, що робота з потенційною відмовницею повинна бути спрямована на забезпечення як соціальної, так і психологічної підтримки жінки з метою вирішення проблемних питань, які вона декларує, як причини відмови від немовля. Наприклад, шляхом сприяння в наданні гуманітарної допомоги (залучення спонсорів), в оформленні документів для реєстрації дитини, налагодження соціальних зв’язків, координації процесу отримання соціальної допомоги від держави та психологічної підтримки з метою покращення емоційного стану породіллі й, у разі необхідності, задля подолання наслідків постродового синдрому, сприяння формуванню, в подальшому розвитку, відчуття материнської прив’язаності тощо.

Успіх діяльності за напрямком безпосередньо залежить від плідної співпраці між центром та медичним закладом, у вигляді роботи на упередження відмов з вагітними, які опинилися в СЖО (до моменту надходження в пологовий будинок), які не стоять на обліку, не приймають участь у заходах по усвідомленому батьківству тощо. Раннє виявлення таких жінок та втручання в ситуацію мінімізує ризик вилучення дітей із сім’ї та сприяє реалізації кожною дитиною права на виховання в родині. Так, результати роботи з жінками групи ризику відображені у статистичній звітності  (форма 1.5 «Інформація стосовно діяльності центрів соціальних служб для сім’я, дітей та молоді щодо профілактики відмов від новонароджених дітей») впродовж 9 місяців 2017 року центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Вільнянського та Пологівського районів, що в позитивному контексті транслює роботу на зменшення випадків раннього соціального сирітства серед осіб-групи ризику.

Аналіз показників роботи з потенційними відмовницями та випадків тимчасового влаштування дітей у КУ «Запорізький обласний спеціалізований будинку дитини «Сонечко» ЗОР, дає змогу відстежити взаємозв’язок між двома напрямками. Відомо про випадки стосовно вилучення до ДБ «Сонечко» через загрозу життя дітей, при тому, що попередньо з матір’ю була проведена робота, як з такою, що мала намір відмовитися від немовля. Тому, нагадуємо на внутрішній переадресації між спеціалістами одного Центру, відповідальним за роботу з потенційною відмовницею, для подальшого ведення випадку в рамках роботи з жінкою як такою, що опинилась у складних життєвих обставинах, шляхом взяття на соціальний супровод/за карткою отримувача соціальних послуг. При цьому, вважаємо необхідним, при роботі з жінками, які мають намір відмовитися від дитини, брати до уваги доцільність/недоцільність перебування дитини з біологічними батьками. Фіксація відповідного критерію можлива з урахуванням існуючих критичних проблем (зловживання, ведення аморального способу життя, відсутність житла та відповідних санітарно-гігієнічних умов, відсутність сімейних цінностей), які у динаміці тільки погіршуються та вирішення яких, потребує залучення особистісних ресурсів чи родини загалом (бажання і готовність співпраці з медиками в напрямку позбавлення залежності, можливості покращення матеріально-побутових умов, розуміння пріоритетів в житті і володіння способами їх досягнення).

Тому, з метою захисту найкращих інтересів та забезпечення стабільних, безпечних та гармонійних умов життя дитини, спеціалістам, відповідальним за напрямок, під час роботи з потенційними відмовницями, враховувати не тільки збереження та покращення кількісних показників, а й брати до уваги доцільність перебування немовля з біологічними батьками, так як, вірогідність влаштування дитини молодшого віку до пріоритетної форми виховання – усиновлення, збільшується  (відповідно до загальної кількісних показників усиновлення дітей станом на 30 вересня 2017 року, майже 30% дітей віком до 1 року, близько 56% до 5-річного віку та 15% діти старше 5 років).

Розгляд показників (форма 1.5 статистичного звіту «Інформація стосовно діяльності центрів соціальних служб для сім’я, дітей та молоді щодо профілактики відмов від новонароджених дітей») стосовно кількості жінок, що мали намір відмовитися від дитини, яким було надано соціальні послуги ЦСССДМ та в подальшому охоплено допомогою за місцем проживання, дає можливість прослідкувати механізм взаємоінформування центром, який проводив роботу у пологовому будинку, до центру за місцем проживання породіллі з метою своєчасного втручання та надання якісних соціальних послуг задля забезпечення належних умов перебування дитини вдома. Порівняльний аналіз процесу взаємопереадресації впродовж 9 місяців 2016 року з відповідним періодом 2017 року дає можливість стверджувати про покращення взаємозв’язку між центрами Запорізького регіону з метою своєчасного сповіщення про проведену роботу та її результати з жінкою – потенційною відмовницею від новонародженої дитини (72 листа від Запорізького МЦСССД до місцевих/районних Центрів та двох ОТГ, одна переадресеція Бердянського МЦСССДМ до Приазовського РЦСССДМ).

Профілактика відмов від новонароджених дітей – це, перш за все, напрям соціально-педагогічної діяльності (прищеплення навичок усвідомленого батьківства), що спрямований не тільки на запобігання відмов від дитини вагітними жінками та породіллями, а й також на соціально-психологічну підтримку цих категорій жінок з метою формування у них почуттів до дитини. Усвідомлення батьками своєї відповідальності за життя, здоров’я та розвиток немовля є вагомим кроком у формуванні їх належного ставлення до своїх обов’язків.

Одним з дієвих засобів профілактики раннього соціального сирітства є якісно організована робота, по-перше, орієнтована на упередження відмови від немовляти в рамках індивідуальної підтримки вагітної; по-друге, спрямована на формування навичок усвідомленого батьківства з вагітними жінками під час проведення групових просвітницько-профілактичних заходів.

Впродовж 9 місяців 2017 року індивідуальними послугами охоплено  1423 особи даної категорії, яким було надано 3331 послугу. За аналогічний період 2016 року 1237 особам надано 3264 індивідуальні послуги.

Варто відмітити в позитивному контексті центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, на території яких посилено здійснюється індивідуальна робота, спрямована на формування/підвищення рівня батьківського потенціалу, а саме Запорізький РЦСССДМ (25,5 % від загальної кількості вагітних, без урахування потенційних відмовниць, охоплених центрами області) та Кам’янсько-Дніпровський РЦСССДМ (20,9 %). При цьому, зазначаємо відсутність вищезазначеної роботи Мелітопольським МЦСССДМ, Бердянським та Розівським РЦСССДМ, і підкреслюємо на необхідності проведення відповідної діяльності згідно взаємодії між Центром та медичним закладом (пологовий будинок, жіноча консультація тощо) відповідно до плану співпраці на рік. Наголошуємо на тому, що вчасна індивідуальна підтримка вагітної є підґрунтям позитивного мислення в умовах кризи та стимулом для майбутніх мам не сприймати дитину як тягар, а звертатися за компетентною допомогою в найближчий центр соціальних служб.

За звітній період 2017 року 436 груповими заходами профілактично-просвітницької роботи на запобігання раннього соціального сирітства  охоплено 3444 особи (вагітні жінки та їх чоловіки, породіллі, тощо). Протягом аналогічного періоду 2016 року проведено 456 групових заходів, якими охоплено 3430 осіб. 

У порівнянні з іншими центрами, в кращій бік різняться кількісні показники по проведенню групових заходів та з надання групових послуг у Запорізькому РЦСССДМ (майже 33 % від загальної кількості охоплених осіб, даної категорії, заходами ЦСССДМ області), Кам’янсько-Дніпровському РЦСССДМ (майже 13,6 %) та  Запорізькому МЦСССДМ (майже 10 %), їх відсутність у Мелітопольському МЦ, Бердянському, Веселівському, Гуляйпільському, Мелітопольському, Розівському РЦ (в яких КП ліквідовано та робота з даного напрямку проводиться безпосередньо при наявному звернені про намір відмовитись від новонародженої дитини), Більмацькому та Великобілозерському РЦСССДМ. Тому, враховуючи кадрові зміни в центрі, розширення категорій отримувачів послуг (вимушених переселенців, сімей учасників АТО) необхідність щомісячних перевірок нецільового використання державних коштів, які виплачуються жінкам на дітей до 3-х років, рекомендуємо спеціалістам, відповідальним за напрямок, звернути увагу на необхідність та доцільність проведення групових заходів з метою формування навичок усвідомленого батьківства, попередження раннього соціального сирітства. Групова робота є запорукою донесення до відповідної категорії жінок про доступність соціальних послуг та інших форм підтримки матерів, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Висновки:

  1. Загалом по області спостерігається майже стовідсоткове охоплення соціальними послугами жінок, що мали намір відмовитися від новонародженої дитини.
  2. В результаті надання соціальних послуг спеціалістами ЦСССДМ впродовж 9 місяців 2017 року у порівнянні з відповідним періодом 2016 року відсоток запобігання відмов від загальної кількості сигналів, що надійшли від закладів охорони здоров’я покращився.
  3. Аналіз причин відмов породіль від немовлят дає змогу прослідити тенденцію складнощів соціального характеру, про які, за часто, відомо на момент вагітності жінки, які перебуває в полі зору центрів СССДМ. Побудова конструктивної взаємодії між центром та медичним закладом, робота на упередження відмов з вагітними, які опинилися в СЖО (до моменту надходження в пологовий будинок) дозволяє мінімізувати ризик вилучення дітей із сім’ї та сприяє реалізації кожною дитиною права на виховання в родині. Варто зауважити, що криза інституту сім’ї, яка проявляється в зменшені віку породіль (неповнолітні), говорить про необхідність налагодження міжвідомчої взаємодії між ЦСССДМ та відділом освіти з метою впровадження/посилення профілактичних, інформаційних заходів, що будуть спрямовані на пропаганду цінностей родини, підвищення компетентності в питаннях статевого виховання серед учнівської молоді.
  4. Узагальнення показників роботи з потенційними відмовницями та випадків розміщення дітей у КУ «Запорізький обласний спеціалізований будинку дитини «Сонечко» ЗОР , дає змогу говорити про влаштування до комунальної установи з причин неналежної роботи з жінками, що раніше мали намір відмовитись від немовляти. Завданням спеціалістів, відповідальних за напрямок, є не тільки соціально-психологічна робота, спрямована на збереження складу родини, а й відстеження доцільності/недоцільності повернення немовляти породіллі.
  5. Порівняльний аналіз процесу взаємопереадресації впродовж 9 місяців 2016 року з відповідним періодом 2017 року говорить про налагодження якісного взаємозв’язку між Центрами Запорізького регіону з метою своєчасного сповіщення про проведену роботу та її результати з жінкою – потенційною відмовницею від немовля, що є важливою складовою профілактики раннього соціального сирітства, сприяння зміцненню інституту сім’ї шляхом формування засад відповідального, усвідомленого батьківства.
  6. Реалізація профілактично-просвітницької роботи в рамках діяльності на упередження раннього соціального сирітства сприяє на початковому етапі виявленню жінок, які мають ризик відмови від новонародженої дитини, та налагодженню співпраці між центрами СССДМ та медичними закладами. Проведення групових заходів та надання індивідуальних послуг для вагітних, сімейних пар, котрі очікують народження дитини, є основою формування навичок усвідомленого батьківства та інформаційною компанією щодо доступності соціальних послуг та інших форм підтримки матерів, які опинилися в складних життєвих обставинах з боку центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на місцях.