Статистичні матеріали

Аналіз діяльності напрямку роботи ЦСССДМ Запорізького регіону

на упередження раннього соціального сирітства

за 2016 рік

З метою сприяння зміцненню інституту сім’ї шляхом формування засад відповідального, усвідомленого батьківства, профілактики раннього соціального сирітства в ЦСССДМ Запорізькій області відповідна робота здійснюється, по-перше, в рамках спеціалізованого формування «Консультаційні пункти при пологових стаціонарах та жіночих консультаціях», по-друге, згідно повідомлення від суб’єктів охорони здоров’я про намір жінки залишити дитину у пологовому будинку.

Протягом звітного періоду медичними закладами області до мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надано 167 повідомлень щодо жінок, які виявили намір відмовитися від новонароджених дітей, що на 8,4 % більше, ніж                          у 2015 році. З них, 165 жінок були охоплені соціальними послугами, що складає 98,8% від загальної кількості повідомлень, так як двоє породіль (за даними Запорізький МЦ та Розівський РЦ) втекли з медичних закладів, в результаті чого складені акти про покинуту дитину. Зазначеній категорії осіб, надано 948 індивідуальних послуг, що складає в середньому 5,7 послуг на одного клієнта.

кп1.JPG

Критеріями якості соціальної роботи центрів СССДМ регіону за даним напрямком виступають кількість жінок, які змінили своє рішення та залишили немовля в родині. Впродовж 2016 року у результаті надання відповідних послуг спеціалістами центрів, 141 жінка (84,4 % від загальної кількості жінок) змінила свій намір та залишила дитину в сім’ї. У 2015 році 125 породіль зберегли родинних зв'язок зі своїми новонародженими, що складає 81,7 % від суми повідомлень. Вищезазначене відображає покращення результативності роботи з попередження відмов матерів від новонароджених дітей на 2,7 %.

Негативним фактором є наявність відмов від новонароджених. Так, за звітній період у Запорізькій області покинуто 26 дітей: 24 дитини, від яких відмовилися матері у медичних закладах, та 2 немовля, на яких складено акт про покинуту дитину.

Аналіз основних причин, які передують (форма 1.5 статистичного звіту «Інформація стосовно діяльності центрів соціальних служб для сім’я, дітей та молоді щодо профілактики відмов від новонароджених дітей») ризику/наміру відмов від новонароджених дає можливість відмітити найбільш актуальні для регіону. Так, скрутне матеріальне становище, неповнолітній вік породіллі, відсутність необхідних житлових умов, стають передумовою вагань чи безпосередніх дій породіллі залишити дитину в медичному закладі.

кп2.JPG

Відповідно до схеми «Причини, які передують ризику/наміру відмов від новонароджених», наявність випадків раннього соціального сирітства у Запорізькому регіоні обумовлено низкою причин, що носять як об’єктивний, так і суб’єктивний характер, а саме соціально-економічною ситуацією загалом по країні та кризою інституту сім’ї, яка проявляється в зменшені віку породіль. У зв’язку з чим, актуальним є впровадження/посилення профілактичних, інформаційних заходів, що будуть спрямовані на пропаганду цінностей родини, підвищення компетентності в питаннях виховання дітей, підвищення поінформованості населення про діяльність служб допомоги сім’ям з боку місцевих та районних ЦСССДМ та надавачів соціальних послуг на території об’єднаннях територіальних громад.

Під час надання соціальних послуг робота з породіллю повинна бути спрямована на забезпечення психологічної та соціальної підтримки жінки з метою вирішення проблемних питань, в тому числі і сприяння в наданні гуманітарної допомоги, налагодженні соціальних зв’язків, сприянні в оформленні документів для реєстрації дитини, отриманні соціальної допомоги від держави тощо.

Успіх діяльності за напрямком безпосередньо залежить від плідної співпраці між центром та медичним закладом, у вигляді роботи на упередження відмов з вагітними, особливо з тими, які опинилися в СЖО (до моменту надходження в пологовий будинок), які не стоять на диспансерному обліку по вагітності, не приймають участь у заходах по усвідомленому батьківству тощо. Раннє виявлення та втручання мінімізує ризик вилучення дітей із сім’ї та сприяє реалізації кожною дитиною права на виховання в родині. При цьому, вважаємо необхідним зазначити, що при роботі з жінками, які мають намір відмовитися від дитини, брати до уваги доцільність/недоцільність перебування дитини з біологічними батьками. Фіксація відповідного критерію можлива з урахуванням існуючих критичних проблем (зловживання, ведення аморального способу життя, відсутність житла та відповідних санітарно-гігієнічних умов, тощо), які у динаміці тільки погіршуються та вирішення яких, потребує залучення особистісних ресурсів (бажання і готовність співпраці з медиками в напрямку позбавлення залежності, можливості покращення матеріально-побутових умов, розуміння пріоритетів в житті і володіння способами їх досягнення), які є в наявності/відсутні у породіллі, чи у родини загалом. Тому, з метою захисту найкращих інтересів та забезпечення стабільних, безпечних та гармонійних умов життя дитини, спеціалістам, відповідальним за напрямок, під час роботи з потенційними відмовницями, враховувати не тільки збереження та покращення кількісних показників, а й брати до уваги доцільність перебування немовля з біологічними батьками, так як, вірогідність влаштування дитини молодшого віку до сімейних форми виховання, зокрема усиновлення, збільшується.

Профілактика відмов від новонароджених дітей – це, перш за все напрям соціально-педагогічної діяльності (прищеплення навичок усвідомленого батьківства), що спрямований не тільки на запобігання відмов від дитини вагітними жінками та породіллями, а й також на соціально-психологічну підтримку цих категорій жінок з метою формування у них почуттів до дитини. Усвідомлення батьками своєї відповідальності за життя, здоров’я та розвиток немовля є вагомим кроком у формуванні їх належного ставлення до своїх обов’язків.

Одним з дієвих засобів профілактики раннього соціального сирітства є якісно організована робота, по-перше, орієнтована на упередження відмови від немовляти в рамках індивідуальної підтримки вагітної; по-друге, спрямована на формування навичок усвідомленого батьківства з вагітними жінками, особливо групи ризику, під час проведення групових просвітницько-профілактичних заходів.

У 2016 році індивідуальними послугами охоплено 1953 особи даної категорії, яким було надано 5780 послуг. За аналогічний період 2015 року 2198 особам було надано 6637 індивідуальні послуги.

За звітній період 2016 року 807 груповими заходами профілактично-просвітницької роботи на запобігання раннього соціального сирітства охоплено 7515 осіб (вагітні жінки та їх чоловіки, породіллі, тощо). Протягом аналогічного періоду 2015 року проведено 550 групових заходи, якими охоплено 4646 осіб.

Підсумовуючи, наголошуємо на тому, що вчасна індивідуальна підтримка вагітної є підґрунтям позитивного мислення в умовах кризи та стимулом для майбутніх мам не сприймати дитину як тягар, а звертатися за компетентною допомогою в найближчий центр соціальних служб. Також, рекомендуємо спеціалістам, відповідальним за напрямок, звернути увагу на необхідність та доцільність проведення групових заходів з метою формування навичок усвідомленого батьківства, попередження раннього соціального сирітства. Групова робота є запорукою донесення до відповідної категорії жінок про доступність соціальних послуг та інших форм підтримки матерів, які опинилися в складних життєвих обставинах.

 Висновки:

1. Загалом по області спостерігається майже стовідсоткове охоплення соціальними послугами жінок, що мали намір відмовитися від новонародженої дитини.

2. В результаті надання соціальних послуг спеціалістами ЦСССДМ у 2016 році у порівнянні з 2015 роком результат роботи з попередження відмов матерів від новонароджених дітей покращився.

3. Аналіз причин відмов породіль від немовлят дає змогу прослідити тенденцію складнощів соціального характеру, про які, за часто, відомо на момент вагітності жінки, які перебуває в полі зору центрів СССДМ. Побудова конструктивної взаємодії між центром \ надавачами соціальних послуг новоутворених об’єднаних територіальних громад та медичним закладом (амбулаторного та стаціонарного типу у містах, районних центра та у сільській місцевості), робота на упередження відмов з вагітними, які опинилися в СЖО (до моменту надходження в пологовий будинок) дозволяє мінімізувати ризик вилучення дітей із сім’ї та сприяє реалізації кожною дитиною права на виховання в родині. Варто зауважити, що криза інституту сім’ї, яка проявляється в зменшені віку породіль (неповнолітні), говорить про необхідність налагодження міжвідомчої взаємодії між ЦСССДМ та відділом освіти з метою впровадження/посилення профілактичних, інформаційних заходів, що будуть спрямовані на пропаганду цінностей родини, підвищення компетентності в питаннях статевого виховання серед учнівської молоді.

4. Реалізація профілактично-просвітницької роботи у рамках діяльності на упередження раннього соціального сирітства сприяє на початковому етапі виявленню жінок, які мають ризик відмови від новонародженої дитини, та налагодженню співпраці між центрами СССДМ \ надавачами соціальних послуг новоутворених об’єднаних територіальних громад та медичними закладами (в тому числі ФАПами на території ОТГ). Проведення групових заходів та надання індивідуальних послуг для вагітних, сімейних пар, котрі очікують народження дитини, є основою формування навичок усвідомленого батьківства та інформаційною компанією щодо доступності соціальних послуг та інших форм підтримки матерів, які опинилися в складних життєвих обставинах з боку центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на місцях.

5. Акцентуємо увагу на тому, що розвиток даного напрямку роботи серед надавачів соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді є актуальним, важливим, вкрай необхідним та потребує і надалі оптимізації зусиль і об’єднання всіх можливих ресурсів для досягнення єдиної мети – попередити соціальне сирітство та дати можливість кожній дитині виховуватись в рідній сім’ї.